Formulare


        Formular-tip taxe si impozite locale
1  Formular-tip cerere de informații de interes public  
2  Reclamație administrativă (1)  
3  Reclamație administrativă (2)  
4  Anexa nr. 2 - Model 2016 ITL - 002 Decl-cladiri rezidentiale-nerez-mixt PJ-1  
5  Anexa nr. 2 - Model 2016 ITL - 002 Decl-cladiri rezidentiale-nerez-mixt PJ-1  
6  Anexa nr. 3 - Model 2016 ITL - 003 Declar Teren-PF-1  
7  Anexa nr. 4 - Model 2016 ITL - 004 Declar Teren-PJ-1  
8  Anexa nr. 5 - Model 2016 ITL - 005 Decl-auto -PF-PJ-1  
9  Anexa nr. 6 - Model 2016 ITL - 006 Decl-auto-Peste 12 Tone -PF-PJ-1  
10  Anexa nr. 10 - Model 2016 ITL - 010 Cerere-Certif-PF-1  
11  Anexa nr. 12 - Model 2016 ITL - 012 Cerere Certificat-PJ  

        Formular-tip registru agricol
1  Declaratie completare Registru agricol  
2  Declaratie completare Registru agricol  
3  Declaratie completare Registru agricol  
4  Model Contract de arendare  
5  Declaratie completare Registru agricol  
6  CERERE ELIBERARE COPII DUPĂ DOCUMENTE DIN ARHIVĂ  
7  cerere eliberare adeverinta  

        Formulare asistenta sociala
1  Cerere - DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE pentru acordarea unor drepturi de asistență socială  

        fFormulare Stare Civilă
1  Declarație că nu a mai solicitat transcrierea (ANEXA Nr. 35)  
2  CERERE - Eliberare certificat de naștere pentru titular act  
3  CERERE - Eliberare certificat de căsătorie pentru titular act  
4  CERERE - Eliberare certificat de deces  
5  CERERE - Eliberare Anexa 24 - Deschidere procedură succesorală  
6  CERERE - Rectificare acte (naștere, căsătorie, deces)  
7  Cererea de transcriere, potrivit modelului prevăzut în Anexa nr. 33 la Hotărârea nr. 64/2011  
8  Declarație din partea părintelui care solicită transcrierea certificatului de naștere al copilului, privind domiciliul copilului, potrivit modelului prevăzut în Anexa nr. 34 la Hotărârea nr. 64/2011