Şedinţe, Proiectul Ordinii de Zi          Nu avem Şedinţe, Proiecte Ordine de Zi.